Donanım Haber

Uygulama ile Aç
Kayıt

Yarbay
28 Ekim 2011
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
16 üye
Görüntülenme (?)
247 (Bu ay: 0)
Gönderiler Hakkında
dün
Karayolu km hesabı km:158+780 gibi bir ifadeden ne anlamalıyım?
Merhaba. KGM duyurularında falan, herhangi bir karayolunun bir kesimini ifade ederken A karayolu km:aaa+bbb ile km:ccc+ddd gibi ifadeler kullanmaktadır. Bu şekilde belirtilen ifadeler nasıl okunur? Neresi olduğu nasıl bulunur?

Örnek D400 karayolu km:158+780 ile km:170+770 arası gibi
geçen ay
Dijital kalem havyalar hakkında
Merhaba.
Piyasada 150 lira civarında satılan 80W'lik dijital ısı ayarlı havyalar nasıldır? Kullanan var mı?
Gördüğüm kadarı ile bunların iki tipi var, 2 tuşlu ve 3 tuşlu olarak. Hangi tip daha iyidir?

2 ay
PIC çıkışa gönderilecek sayıyı invert yapmak
Merhaba. Bir tane devre var. Pic16f627'nin içindeki timer'in ürettiği dört bitlik sayısal değeri portb_0:3 bitlerinden 4511 7-segment decoder entegresine gönderiyor. Entegre kodu çözüp display'i sürüyor.
Ben aynı devreyi 4511'ile aynı pin yapısına sahip ancak open collector çıkışlara sahip olan 7447 ile yapacağım. 7447 öpen collector olduğu icin anot display ile kullanılabiliyor.

Ancak 4511'in girişleri normalken, 7447'nin girişleri active low. Yani 4511'lin lojik 1 olarak gördüğü değeri 7447 lojik 0 olarak görüyor.

Pic'in çıkışlarına transistör ekleyerek elektriksel olarak invert edebilirim. Ancak devre karmaşıklaşacak.

Bunun yerine yazılımdan invert etmenin yolu var mı?

Şöyle yani, üretilen sayı 0001 olsun, bunu 1110 yapıp çıkışa göndereceğiz. İşlem bu.

quote:


;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Source code for the PIC16F627 based Low Cost CPU Fan Speed Tester.
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;
; **Fan Tachometer
; TMR0 is the counter for the fan clock pulses.
; TMR1 is the timer to time every 0.5 seconds.
;
; **Output to CD4511
; RB0 - RB3 for digits.
; RB4 - RB6 for 7 segment selector.
;
; RB4 - 2nd digit from the right. (Numbers in RPM)
; RB5 - 3rd digit from the right.
; RB6 - 4th digit from the right.
; RB7 - 1st digit from the right. (Random number XD)
;
; Instruction Cycle Time = 1 / (4MHz / 4) = 1us per instruction
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIST P=16F627
INCLUDE "p16f627.inc"
; ERRORLEVEL -302
__CONFIG _PWRTE_OFF & _HS_OSC & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF; configuration switches

CBlock 0x20
rmng_num ; Digit breaker registers.
temp_num
quotient

N ; Delay registers.
FIXDELAY

digitfan0 ; Individual digit registers.
digitfan1
digitfan2
digitfan3
prevdigitfan0

multiplier ; Manipulator storage registers.
adder
passer
pulsetotal
rdmhold
prevfreq
prevpulse
EndC

org 0x00
nop
goto start

org 0x04
goto ISR ; Interrupt Vector.

start call initports
call initTMRnINT

awaitint call displayfanspd
movf TMR1L, w ; Generate random number.
movwf rdmhold
movlw 0x0F
andwf rdmhold, f
goto awaitint ; Wait for interrupt to happen.

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Subroutine to initialize the PORTs as Inputs or Outputs.
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

initports
banksel PORTB
clrf PORTB

banksel TRISB ; Select TRISB bank.
movlw 0x00 ; Define PORTB as Outputs.
movwf TRISB

return

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Initialize Timer and Interrupts Subroutine.
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

initTMRnINT
banksel INTCON ; Enable all unmasked interrupts and peripheral interrupts.
movlw b'11000000'
movwf INTCON

banksel PIE1 ; Enable TMR1 overflow interrupt.
movlw b'00000001'
movwf PIE1

banksel OPTION_REG ; 1:1 Prescaler to TMR0, rising edge of the clock, Clock = RA4 Transition, TMR0 as counter.
movlw b'11101000'
movwf OPTION_REG

banksel T1CON ; 1:8 Prescalar to TMR1, osc off, internal Fosc/4 clock, Enable TMR1.
movlw b'00110001'
movwf T1CON

return

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Interrupt Service Routine. (ISR)
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISR
btfss PIR1, TMR1IF ; Check if TMR1 overflowed.
goto intdone ; If no, return from interrupt. Else, service interrupts.
beginISR bcf T1CON, TMR1ON ; Disable TMR1.
bcf PIR1, TMR1IF ; Clear TMR1 interrupt flag.
movf TMR0, w

movwf prevfreq ; Pass TMR0 value to pulse counters.
movwf rmng_num
movwf pulsetotal

movf prevpulse, w ; Adds previous fan speed value to current fan speed value and average the two.
addwf rmng_num, f
bcf STATUS, C ; Divides summed value by 2.
rrf rmng_num, f

call breakdigitfanspd ; Break pulse total to individual digits.
call convertrpm ; Convert Hertz to RPM.
movf prevfreq, w ; Pass previous counted frequency to prevpulse.
movwf prevpulse
clrf TMR1L ; Clear all timers.
clrf TMR1H
clrf TMR0
bsf T1CON, TMR1ON ; Re-enable TMR1.
intdone retfie

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; N DELAY SUBROUTINE, delay in multiples of 200us up to 200us*255 = 51ms (or more)
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NDELAY
MOVWF N ; N is delay multiplier
NOTOVER CALL DELAY200 ; Call for 200us
DECFSZ N, 1 ; Decrease N by 1
GOTO NOTOVER ; The delay isn't done
RETURN

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; FIXED 200us DELAY (Possibly more due to execution time of the DECFSZ instruction.)
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELAY200
MOVLW 0x42 ; 66 LOOPS
MOVWF FIXDELAY ; 200us fixed delay
NOTDONE200 DECFSZ FIXDELAY, 1 ; Decrement of FIXDELAY
GOTO NOTDONE200 ; If 200us isn't up go back to NOTDONE200
RETURN ; If 200us is up then return to instruction.

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Breaks down the temperature reading to its individual digits.
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

get_dig
movlw d'10' ; To split the digits, divide them by 10.
incf quotient, f ; Increment of quotient with each subtraction by 10.
subwf rmng_num, f ; Subtract the number by 10.
skpnc ; If already negative, stop division.
goto get_dig ; Else, continue dividing.
addwf rmng_num, f ; Restore number.
decf quotient, f ; Restore quotient.

movf rmng_num, w ; Move rmng_num to temp_num.
movwf temp_num
movf quotient, w ; Move quotient to rmng_num.
movwf rmng_num
movf temp_num, w

return

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Break down fanspeed to individual digits.
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

breakdigitfanspd

clrf quotient
call get_dig ; Get 1st digit.
movwf digitfan0

clrf quotient
call get_dig ; Get 2nd digit.
movwf digitfan1

clrf quotient
call get_dig ; Get 3rd digit.
movwf digitfan2

return

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Convert frequency to RPM.
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

convertrpm
banksel multiplier ; Fan Speed in RPM = Fan Speed in Hz * 60
digitfanspd0x6 movlw d'6'
movwf multiplier
movf digitfan0, w
movwf adder

keepmult0 movf adder, w
addwf digitfan0, f
decfsz multiplier, f
goto keepmult0
subwf digitfan0, f
movlw d'10'
keeppass0 incf passer, f
subwf digitfan0, f
skpnc
goto keeppass0
addwf digitfan0, f
decf passer, f

digitfanspd1x6 movlw d'6'
movwf multiplier
movf digitfan1, w
movwf adder

keepmult1 movf adder, w
addwf digitfan1, f
decfsz multiplier, f
goto keepmult1
subwf digitfan1, f
movf passer, w
addwf digitfan1, f
clrf passer

movlw d'10'
keeppass1 incf passer, f
subwf digitfan1, f
skpnc
goto keeppass1
addwf digitfan1, f
decf passer, f


digitfanspd2x6 movlw d'6'
movwf multiplier
movf digitfan2, w
movwf adder

keepmult2 movf adder, w
addwf digitfan2, f
decfsz multiplier, f
goto keepmult2
subwf digitfan2, f
movf passer, w
addwf digitfan2, f
clrf passer
movlw d'10'
keeppass2 incf passer, f
subwf digitfan2, f
skpnc
goto keeppass2
addwf digitfan2, f
decf passer, f

spincheck movlw d'0' ; Checks if the fan is actually spinning.
subwf pulsetotal, f
skpnz
goto notspinning
goto spinning

notspinning movlw d'0' ; If not spinning then write 0 to the last digit.
movwf digitfan3
goto rpmconvdone

spinning movlw d'10' ; If it is spinning display the generated random number.
subwf rdmhold, f
skpc
addwf rdmhold, f
movf rdmhold, w
movwf digitfan3
goto rpmconvdone

rpmconvdone clrf passer
return

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Display fan speed on 7 segment displays.
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

displayfanspd
bsf PORTB, 4 ; Display digit0.
bcf PORTB, 5
bcf PORTB, 6
bcf PORTB, 7

movf prevdigitfan0, w ; Obtain average value for digit0 from the current and previous values.
addwf digitfan0, f
bcf STATUS, C
rrf digitfan0, f

movlw 0xF0 ; Strip lower 4 bits.
andwf PORTB, f
movf digitfan0, w
iorwf PORTB, f

movf digitfan0, w ; Pass current digitfan0 value to previous value.
movwf prevdigitfan0

movlw d'20' ; Small delay for viewing.
call NDELAY

bcf PORTB, 4 ; Display digit1.
bsf PORTB, 5
bcf PORTB, 6
bcf PORTB, 7

movlw 0xF0
andwf PORTB, f
movf digitfan1, w
iorwf PORTB, f

movlw d'20' ; Small delay for viewing.
call NDELAY

bcf PORTB, 4 ; Display digit2.
bcf PORTB, 5
bsf PORTB, 6
bcf PORTB, 7

movlw 0xF0
andwf PORTB, f
movf digitfan2, w
iorwf PORTB, f

movlw d'20' ; Small delay for viewing.
call NDELAY

bcf PORTB, 4 ; Display digit2.
bcf PORTB, 5
bcf PORTB, 6
bsf PORTB, 7

movlw 0xF0
andwf PORTB, f
movf digitfan3, w
iorwf PORTB, f

movlw d'20' ; Small delay for viewing.
call NDELAY

return

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; End of programme.
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

end
3 ay
16x2 LCD sorunu
Merhaba.

https://320volt.com/cdrom-kontrol/
Linkteki AT89S52'li devreyi yaptım. Butonlar düzgün çalışmasına rağmen bir türlü LCD'ye görüntü alamadım. Ekran üst satırı kare kare oluyor öyle kalıyor. Çalma tuşuna basıp CD'yi çaldırmaya başlayınca kareler hızlı hızlı yanıp sönmeye başlıyor. Çalmayı durdurunca ekranın yanıp sönmesi de duruyor.

Normalde projeye göre ekranda Track 1, Track 2 şeklinde yazması gerekiyor. Ama bir türlü yazdıramadım.

Bu neden oldu?
Ekran 4 bit modunda bağlı, bundan olur mu? D0-3 bacaklarını GND yaptım, zararı var mı?

Ekran Quapass marka, direnç.net'ten aldım. Arkasında 1602 yazıyor.
3 ay
8051 programlama yardım
Merhabalar.
ISP portu olmayan 8051'lere program atabilmek için linkteki devreyi yapmaya karar verdim. Devre orjinalinde harici besleme ile çalışıyor. Ben bilgisayar bağlantısını USB TTL kablosu ile sağlayıp kartın çalışması için gereken enerjiyi kablodan gelen 5V ile yapmayı düşünüyorum. Vpp pimi için gereken 12V'u da mc34063 entegresini kullanarak elde edeceğim.

Devrede voltaj ayarı master çipin p3.3 portu ile yapılıyor. P3.3 lojik 1 iken Vpp 5V, lojik 0 iken Vpp 12V olmaktadır. Benim yeni yaptığım modifikasyonun çalışması için bunun tam ters olması gerekiyor. Yani 1=12V, 0=5V olmalı.

Kaynak kodunda nereleri değiştirmem lazım? Yardımcı olabilir misiniz?

https://www.kswichit.com/easy2/easy2_1.html

Kaynak kodu
https://www.kswichit.com/easy2/EZ55.C
4 ay
Üzerinde ISP portu olmayan 8952'ye nasıl program atılır?
Merhaba.
Elimde Goldmaster uydu alıcıdan çıkma Syncmos marka 8952 MCU var.
Üreticinin sitesinden baktığımda ISP support NA yazıyor. Datasheette de ISP ile ilgili herhangi bir bilgi yok.

Ben bunun içindeki programı silerek kendi programımı atmayı planlamıştım. Ancak ISP portu olmadan bunu nasıl yapacağım?

5 ay
Elektrolitik kondansatör durduğu yerde neden şişer?
Merhabalar.
Yazıcının güç kartındaki arızayı tamir etmek icin 1500uf kondansatör almıştım. 2 yıl oluyor. Yedek olsun diye birkaç tane almıştım. Bugün baktım kullanmadığım iki kondansatör durduğu yerde şişmiş. Kondansatör durduğu yerde neden kendi kendine şişer?6 ay
Bunlar nedir? (Gizemli kartlar içerir.) What's these? (Contains mysterious cards.)
Merhabalar. Bu kartlar nedir? Bunları hurdaliktan aldım. Bu kartların ne olduğunu çözemedim. Ne işe yarıyor bunlar?

7 ay
Cam Filmi için tavsiye istiyorum
Ofisimin bir adet penceresi var. Doğu cephede kalıyor. Sabahları güneş direkt içeri vuruyor. Sera etkisi oluşuyor. Öğleden sonra da komşu apartmanın açık renkli batı cephesinden yansiyan ışık az da olsa rahatsız ediyor.

Pencereye cam filmi uygulaması yapacağım. Ancak filmin tonu konusunda kararsız kaldım. Orta, ya da çizilmez adı ile satılan %15'lik cam filmi ile açık ya da amerikan diye satılan %35'lik cam filmi arasında kaldım. Bu yüzde değeri küçüldükçe film koyulaşıyor.

Beklentim şu. Işığı yeterince kessin. Ancak gereğinden fazla da kesmesin, yani karanlık olmasın.

Yardım lütfen. Babamın torosunun camlarını bırakıyorum. Kaç numara olduğunu söyleyebilir misiniz?

M
7 ay
Cam filmi tavsiyesi
Ofisimin bir adet penceresi var. Doğu cephede kalıyor. Sabahları güneş direkt içeri vuruyor. Sera etkisi oluşuyor. Öğleden sonra da komşu apartmanın açık renkli batı cephesinden yansiyan ışık az da olsa rahatsız ediyor.

Pencereye cam filmi uygulaması yapacağım. Ancak filmin tonu konusunda kararsız kaldım. Orta, ya da çizilmez adı ile satılan %15'lik cam filmi ile açık ya da amerikan diye satılan %35'lik cam filmi arasında kaldım. Bu yüzde değeri küçüldükçe film koyulaşıyor.

Beklentim şu. Işığı yeterince kessin. Ancak gereğinden fazla da kesmesin, yani karanlık olmasın.

Yardım lütfen. Babamın torosunun camlarını bırakıyorum. Kaç numara olduğunu söyleyebilir misiniz?

M
DH Mobil uygulaması ile devam edin.
Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin.
Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.