Hem göz önünde olanlar olsun hem gözden kaçanlar olsun belli bir alt forum altına toplanırsa çeviri işine girişmek isteyenler açısından iyi olur. Genel itibarı ile Zenhax vs. türevi sitelerden kimin yaptığını belirterek paylaşılabilir.