Uygulama ile Aç Kapat butonu
Kayıt
Arama butonu

Yarbay
27 Nisan 2008
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
17 üye
Görüntülenme (?)
234 (Bu ay: 4)
Gönderiler Hakkında
5 yıl
kırılabilen yazılım ve yazılımcının sorumluluğu
herkese kolay gelsin.

konu buraya mı açılır bilmiyorum ancak en makul yer burası gibi geldi.

sorunum şu? lisanssız yazılımı kanuna aykırı şartlarda kullanmak biliyorsunuz ki suç kabul ediliyor.

.................

ancak bir yazılımın kırılabilir halde piyasaya sürülmesi hali ise düşündürücü bir durum.

yani mutlak anlamda yazılımcı ister ise bir program kırılamayabilir mi?

ticari amaç taşıyan oyun harici uygulamalar için soruyorum. cad cam, solidwork, c++ vs gibi.

bu mümkün müdür?

yazılımla ilgilenen arkadaşlardan bu konuda yardım istiyorum. saygılarımla...
6 yıl
ateizme varlık verilse idi
Yaradan teala ateizme imkan tanısa idi ve bunu gerçekten yapsaydı( zatını inkarı mümkün kılsaydı) ateizm bu fırsatı kullanma konusunda samimi davranabilir ve sonuçlarına katlanabilir miydi? kardeşine evladına eşine bir şey oldu diye isyana düşmeyeceğine söz verebilir mi?

bir kimse anne baba kendisi kardeşi evladı ve aradığı eşine ait bir bütündür.

bunlardan anne baba kendisi denen kavram ateizmi oluşturamaz. ateizm felsefe ve islam konusunda durum anlatıldı.

ancak kardeş evlat ve aradığı eş konusundaki tutumuna fırsat tanınırsa bu kimseler ALLAHU tealanın ilmi denen ruh ilminden azade olarak inançsızlığı tercih edebilir.

ALLAHU zul tealanın kendisini inkar edene zaten vereceği bir an ve mekan da yoktur. kendisini ilah kabul edene de şiddetli azapla mukabelesi mevcuttur.

benim kişisel kanaatim bu imkanın tanınacağı yönündedir.

sizce bir insan içresindeki kardeş, olması muhtel evlat ve beklenen eş kavramının hakkını ifa edebebilir mi? bunlara bir zarar gelince yaradana isyan etmeyeceğine söz verebilir mi?

ateizm denen sürece bu kavramlar emanet edilmeli midir?

bana göre bu mümkündür. ve bence olmalıdır.

saygılarımla...
6 yıl
ateizm felsefe ve islam
felsefe yapmak ve bu felsefeyi geliştirmek adına yaratıcı düşünceyi anlamlandırmak adına geliştirici öğe sizce hangisidir?

mesela ateizm yaratıcı konusunda felsefe yapmak istese idi hangi konuları temel alırdı? neyi tartışabilirdi.

bence ateizm bu fikrin sancısını boş yere çekerdi.

kainatta bir yaratıcı bulamamış ateizm (niye aradı onu da anlamadık aslında da) annesinin yaratıcısı olduğunu anladığında felsefesi biterdi herhalde.

peki o zaman felsefeyi kim yapar da onu geliştirir?

felesefenin bu ayağı diyne ihtiyaç duymakta. zira sonsuzluk denen olgu orada var.

peki bu öğenin muazzamlığı karşısında sığ ve cevap üretemeyen ateist çıkış neden olabilir?
6 yıl
inanamıyorum o halde duşman mıyım
Değişik konular açmıştım şimdi onların bir karmasını yapıp son bir konu açıyorum.

Gerçekten inanamayan kimse için inanmadığı değere duşmanlık yapmak mumkun mu?

Tanrinin varlığının on kabulu olmadan yokluğunu duşunemeyiz... Kainatta sebebsiz iş olamaz o halde bir kalem de ustasız olamaz...

Bunlar felsefi argumanlar ben daha sıradan herkesin anlayacağı şekilde olanından bahsediyorum.

İnsanı okuduğunuzda inanamadığı değere duşmanlık yaptığı goruluyor mu? Bunu hangi şekilde yapıyor?

Yazıldığı gibi okunma... Ateizm kainat ve ilah... Ruh tanımazlığın ebeveyn ve özellikle kız çocuğu hakkındaki sonuçları...(hangi başlıkta açtığımı hatırlamadım ancak son konularında var) bu konulara bakılacak olursa ironi ötesinde bir tavrı( duşmanlık) bilinçli yapan bir tur olarak insanı kabul edebilir miyiz?
Neden yapıyoruz sorusunun cevabı bence daha ilginç ve aradığım cevap olmaya aday?
Saygılarımla...
6 yıl
yazıldığı gibi okunmak
Biz bir ayeti diğerine tercih etmiyoruz diyelim. Hatta ayet bile var.

Musa bir ayettir hatta musel olarak okunur ademu bir ayettir. ALLAHU da bir ayettir.

Birisini diğerine tercih etmiyoruz.

Buraya kadar sorun yok peki biz yazıldığı gibi okunmaktan ne anlıyoruz?

Taştan topraktan insan olamaz dedik. Kainatın hukuku devreye girer. Kainat kendine mutecaviz olan evladına olum cezası keser. Ancak slobodan eceliyle oldu.

Şimdi yaratılışçı olarak bir şey yazıldığı gibi okunur dersek mesela musa ismindeki birisi gerçekten ayetteki musa aleyhisselam olabilir mi?

Elif meryem melek gibi kavramlar, nurullah rahman rahim cemil kerim aslında yazıldığı gibi birer ayet(aynı zamanda insanlar insan da bir ayet) olabilir mi?

Kelimenin tek ve tam anlamıyla ayetten bahsediyorum. Adamın ismi Allahu nurların nurudur işarınca nur Ullah dersek her iki ismi ile ne abdi ne kolesi bu direk nur ullah Allahu tealanın bizatihi kendisi denebilir mi?

Yaradılış teorisine inanan arkadaşları bekliyorum. Evrime inanan arkadaşlar bu triki atarak yazarlarsa memnun olurum.

Bu duşunuşte ilah denen kavram gerçekten sokakta dolaşandır evliyalar rasuller burdadır denebilir mi?

Yazıldığı gibi okunmak nedir ne olmalıdır?
6 yıl
kainat ve ilaha dair ateist çıkış
kainatın bir parçası olmak o kainatın üyesi azası olmak gibi bir şey.

insanın varlığı bakımından kainat zamanı geri kalmış bir şeydir. insan hep biteni seyreder olana yetişemez. kainata göre ise insan zaman ve mekanın artığıdır. can taşıdığını söyleyen ölüler cemaatıdır.

taşı toprağı ışınımı okuyan insan kainata da anne denen bing bangla bağlanınca onun can taşıdığını kabul etti. onu konuşmaya, beyanda bulunmaya davet etti ve anladı ki taş olsa toprak olsa(ölümden sonra yaşam) konuşan bir şey var.

kainat kendisini anne kabul edene baktı. ona ne zaman ne de mekan bırakılmıştı. dünya onun nazarında yürüse insan, ölü hükmünde olandı. taş toprak zamanın ve mekanın ötesinde canlı, yürüyen konuşan insan ise kainatın zerresi hükmünde mezaristan gibiydi.

anne denen kavram yani kainat taş olsam toprak olsam bana can bahşeden var ve can taşısa yürüse gezse ölü olan bir şey var dedi. ve o şey toprak olup da bana benzediğinde ben bildim ki ölümden sonra bir hareket var.

demek ki dünyevi olanın mevti kainatın cenneti hükmünde bir alemi haber verebilir. insanın mevti alemlerin rabbinin değil taşın toprağın hükmü niteliğinde okunur.

ve aranılası adalet taştan topraktan aranırken ilahi kavram görünemez bilinemez halde mevcudun tek ilahı olduğunu işaret eder.

bana kalırsa ateizm denen halde ölüm, kainat denen anne kavramına senin için bir cennet var demektir. her bir ölen birey yaşadığı cennetvari dünya güzelliği ile bu hali ona(kainata) vaad eder.

peki mümmin denen kimse ne yapar?
o, benim rabbim ölmeyi bilmez der ve bu bilmediği halden medet de ummaz da yarattığını öldüren kimdir sorusunu kainata yöneltir.

gerçekten acıların ve ölümün dünyasında kainata bakıp da ilah arayan kainatın nefsini görür taş olsa toprak olsa cenneti arzulayan bir şey var demek durumunda kalır.

mümmin ise bu konuda benim rabbim eş edinmeyen iken siz taşın toprağın evrilmiş haliyle eş edinmektesiniz mutlaka dalalete düşen kimlerdir diye sorar.

gerçekten hal ayettir ve vahiy insana baktığı yerden gelir.

aranan adaleti ilahi makamda bulmak için geçilmesi gereken yolun ölüm olması hali mümmin için değildir o imanını her daim kendi yüreğinde sadakatla taşır ve mevti bir karşılaşma günü yapmaz.

mevti talep eden kişi anne denen kavramına kendisinin ölümünü müjde kılar ve hüzün diynin değil inançsız olanın halidir der. zira o kainatın kendi nesliyle türemesini kabul etmiştir.

ateizmin içine düştüğü bu çıkmaz konusunda yardım istememesi mutlaka ki mümkündür ancak gerçekten ilahi olan kavrama, eşyanın adaletiyle tecelli edene, oku denirken okunamaması mümkün olmayana karşı çıkarken bunun nedenini açıklamaması ise hakikat büyük bir zulum olarak durur.

bence dünya cennetse bu ateizm denen şeyin mevtiyle kainatın verdiği müjdenin ta kendisidir. sanki o gün anne denen evladını fidye vermişte büyük bir azaptan kurtulmuş gibidir.

dünyevi olan acının kederin nedenleri bakımından ateizm ve kainat bize ne anlatır?
6 yıl
neden varlar
bazı şeyler var ki bunlara dayanmak için insanın tanrisal bir kudrete sahip olması gerekir. meselelerin başında ortasında ve sonunda masa başı yazarlığının çok ötesinde yaşanmış bazı acılar kelimelere sığmaz, sineler bunu kaldırmaz ve insan insani yönünün iflas ettiğini görür. serkeşliğe vurur.

ancak vardır, ama olmamalıdır, peki nasıl olur, bence değildir, hayır o varken olmaz ama imtihandır....

hafsalanın delirmesi gibi bir hal her şeye kadir olduğu söylenen düşüncelerin yanı başında nevş-ü nema eder.

bazı şeyleri anlamak ve bazı şeyleri anlamamak bakımından insanın sorumlu olduğunu düşündüğü kısma üreteceği cevaplardan kaçınması mümkündür. ancak o mesele bir kimsenin başına geldiğinde yardım isteyeceği kavramların bir bir elinden gitmesi halinde başvuracağı ortak değerin ürettiği çözümler bakımından bu ortak değerin kendisine fayda sağlamadığını gören insan elini böğrüne atar çaresizce savrulur.

insanın ortak mirasında her çocuk sağlıklıdır ancak benim çocuğum sakat veya neşeli bir dünyanın neşesi olan bir çocuk var ancak benimkine mütecaviz olundu.

beni ortak değer (miras, havuz) neden tatmin etmiyor?

çözüm için insanın ortak gen havuzuna yönelmek; bakın bu sağlıklı demek benim kişisel acımı neden hafifletmiyor?

tecavüze uğramış bir çocuğumun olması uğramamış binlercesini neden örneklemiyor?

halbuki tekamül türüm adına bitmişti yoksa yaradılıştan önce evrim mi sona erdi?

hep yaradana soruldu bu kere de evrime sorulsa idi evrim bu sorunları ne şekilde değerlendiriyor?

9 aylık bir bebeğin tecavüze uğraması, ratko miladiç, soykırımcı insanlar bunlar neden var?

bu sorunların muhattabı esasen kimdir veya kimler olmalıdır?
6 yıl
gorunen ve gorunmesi gereken
Şimdi bir kitap var ve bu kitabı okuma zorunluluğumuz da var diyelim. Zorunlu olarak okuduğum tek şey aslında insan denen varlığın halleri. Bu konuyu geçelim diyelim ki ilahi bir varlık var ve benim kitabımı okuyacaksınız diyor.

Peki bu kitapta ne yazmalıydı? Şimdi ilimden uzaydan bahsedilmiş ancak bu şekilde mi bahsetmeli?

Ben yuce zeusun katına çıksam zeusun baktığınazarla baksam ve ilahi kudrete itiraz etsem nasıl itiraz ederim? Ki bu şekilde itiraz edilmekte.

Aşağıyabaktım ben insanı gördüm. Bu varlık ana baba evlattan oluşmaktaydı. Eeeeeee. ... Şimdi kitap gönderecek kişiye neyi yaz diyeceksin? Ben ilahi makamın gozuyle baksam goremediğim şeyi söylerdim dersek mesela yahu aşağıda ben ne ana ne baba ne de evlat gordum hepsi bir kişinin hezeyanıymış aynı ortak atanın bir turlu insan olmayıbeceremeyen haliymiş dersem neden bahsederdim?

Kuranı hakimi okuyun. Yıldızlardan cennetten cehennemden bahseden siz misiniz ilah mı?

Yani şunu diyorum. Mesela ben meal verecem neyden bahsedebilirim dediğimde ilah gibi okuyamam. Birinsan var ve bu inşa ana baba evlat olamıyor. Yani bir oluyor bir olamıyor. Cinsiyetibile değişken halle anılıp bir ona bir ona evriliyor.

Yani ben mealen sadece gorunmesi gerekeni açıklayabilirim. Gorunen alemi yorumlamak aslında benim işim değil demem lazım.

Bence
Anne. erkek evlat
Baba. kız çocuğu denen bir kavram var ve ben sadece bunları açıklayabilirim.

Bunun dışında olup da mudahil olabildiğim ne var ki benim sözüm ilahın sozuyle birmiş gibi okunduğunda bana yapılan itiraz ona Teala yapılmış gibi okunsun.

Saygılarımla....
6 yıl
beceremiyorum o halde varım
Bir konu hakkında beceri gerektiren bir iş hakkında o kimsenin yetersizliğinden varlığa doğru bir yol almak mumkun mu?

Ayet eğer ki bir yeti- yetenek- beceri olsaydı bu yeteneğe sahip olmayanın ben her ayetim demesi mumkun muydu?

Mesela munafık olan kafir olmayı beceremiyor diyelim. Aynı şekilde belhum adelde kafir olmayı beceremiyor.

Şimdi inançsız denen kişi hangi sınıfta yer alırdı?

Salt inançsızlık mumkundur ancak inancı irite eden inançsızlık ise beceriye tabi olmalıdır.

Bir konu hakkında A olayı B neticesini oluşturma konusunda şu anda yetersizdir demek ki A olayının sonucuna göre B olduğunda gerçek anlaşılacak denebilir mi?

İleride şu an yetersiz olan ilim şunu açıklama konusunda yetkinlik kazanacak ancak şu an yetkin değil o halde net gerçeği beyan konusunda beceremediği halde var olan bir şey mi var?

İlahi varyasyonla da duşunelim. İlahi varyasyon slobodan miloseviçi ratko miladiçi yaratmayı beceremiyorsa var mıdır yok mudur?

Saygılarımla...
6 yıl
kim istemiyor
Bilinen materyal alemde bir şeyin sonucu sebebi ele verir.

İnsan varsa onun sebebi kimdir? Mekanik olarak bu doğumu kim gerçekleştir?

Bu sebebin ilahi varyasyona donuştuğunu varsayarsak mesela hidayeti dilediğine kim bahşeder?

Aslında bahşedilen hidayet midir?

Teorik olarak bu oluşumdaki ilahi varyasyonun herkese verdiği ile özel kullarına verdiği şeyler nelerdir?

Saygılarımla...
DH Mobil uygulaması ile devam edin.
DH Uygulaması
Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin.
DH App Store Uygulaması DH Google Play Store Uygulaması
Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.
DH Mobil Uygulaması
Yeni bir sürüme kadar uyarıyı gizle