Bir konuyu birden fazla kaynaktan(2 veya 3) halledip devam etmek

veya

Bir kaynağı bitirdikten sonra diğer kaynağa geçmek