Donanım Haber

Uygulama ile Aç Kapat butonu
Kayıt
Arama butonu
A

Teğmen
28 Temmuz 2006
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
0 üye
Görüntülenme (?)
24 (Bu ay: 0)
Gönderiler Hakkında
A
3 yıl
Elimi Cam Kesmesi ve Sonrasında Özel Bir Hastanede Yaşadıklarım
Ramazan ayının son günlerinde sahurdan sonra elimi evimizdeki ahşap orta kısmı cam olan kapıya çarptım. Elimin üst kısmından orta parmağım üst kısmına kadar yaklaşık 10 cm uzunluğunda ve derin bir kesik oldu. Buzlu cam atardamarı kesmiş. Şiddetli fışkırır tarzda bir kanama olmuştu. Konya Özel Medova hastanesi acil servisine gittim. Tetanoz aşısı vuruldu elime pansuman yapıldı ve kanama durdu. Baya bir kan kaybı olmuştu. ve elime pansuman yapan kadın sağlık görevlilerinden birisi elimin ameliyat edilmesi kerektiğini söyledi. Tendomların yırtılmış olduğunu ve ameliyet edilmesi gerektiğini söyledi. Kesik olan elimdeki bütün parmaklarım hareket ediyordu. ve bunu müdahalede bulunan bütün sağlık personeli görmüştü. Elime Her hangi bir rontgen filmi çekme işlemi uygulanmadan ameliyat kararı verdi, özel medova hastanenin sağlık görevlisi. (Ameliyat ücretinin 2000 TL olduğunuda söylediler) O anda düşündüm yaşadıklarımı ve elimin durumunu, sağlık personelinin gereksiz yere ve hastanenin para kazanma sebebi ile böyle bir karar verdiğini düşündüm. Devlet hastanesine gitmek istediğimi söyledim. Tamam dediler.

Konya - Beyhekim hastanesine gittim. Resmi işlemler vs. farklı bıranşta doktorun gelmesi ve sonuç olarak saatin geç olması ve el kesiği ile ilgili bıranşta doktor olmamasından dolayı Selçuklu Tıp Fakültesine gitmem gerektiğini söylediler.

Selçuklu tıp fakültesine gittim. Oradaki öğrenci yada yeni işe başlayan sağlık görevlileri oldukça yakından ilgilendiler. Sedyede oturuyorum. 3-4 sağlık personeli yanımda ve bir sağlık görevlisi gençte bilgisayardan elin içinden geçen damarların, tendomların resimlerine bakarak elimdeki yaranın durumunu anlamaya çalışıyor. (Müdahale eden gençler 18-25 yaş aralığında) ve sonra doktor geldi elimin sargısını açtı ve parmaklarımı oynatmamı söyledi bütün parmaklar hareket ediyordu. Sonrasında röntgen filmi çekildi ve elimin her hangi bir ameliyat gerektirecek durumda olmadığına karar verdiler. Elime dikiş atılıp yaranın kapatılması talimatını verdi doktor. Elimdeki yaranın uzun ve derinlemesine bir kesik olmasından dolayı baya bir uğraştı sağlık görevlisi.

Olay Mayıs ayının sonlarında olmuştu. Şimdi malum eylül ayındayız konuyu foruma açmak için elimin tam olarak iyileşmesini bekledim. Şükür şuanda elimin üst kısmında iz dışında her hamgi bir problem yok elime sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorum. Konuyu açma sebebim her özel hastaneye güvenmeyin. Eğer olurki özel hastaneye gider ve sizin yada yakınlarınız için ameliyat, yada çok para gerektiren bir tedavi yöntemi önerirler ise devlet yada üniversite hastanelerine giderek ikinci bir muayene olun.
A
4 yıl
KabloNET Abonelerinin Kişisel Verilerini Abonelerinin Onayı Olmadan Satması
Dünya'daki en pahalı interneti kullan, bide servis sağlayıcının senin kişisel verilerini satsın. Oh ne güzel ülke be...


TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş. (Türksat A.Ş. olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Kanun” ve ilgili mevzuat çerçevesinde hukuka uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülerek gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Kişisel veri, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel veri işleme faaliyetleri ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kanun kapsamında, Kişisel verileri işlenmesi nedeniyle aydınlanma hakkı bulunan gerçek kişiler, Türksat A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu metni inceleyerek, yasal haklarına ilişkin bilgi edinebilir.

Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, Türksat A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunulan gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerine, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz; Kanun uyarınca veri sorumlusu olarak Türksat A.Ş. tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen hususlar kapsamında işlenmektedir.

Ürün ve hizmetlerin sunulması ile iyileştirilmesi faaliyetleri,
Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti araştırmaları,
Ücretlendirme ve faturalandırma faaliyetleri,
Destek faaliyetleri.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerle, lojistik firmalarla, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ile, sigorta şirketleriyle ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.


d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Türksat A.Ş. ve yetkili iş ortakları/tedarikçileri/çözüm ortakları tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda sayılan amaçlar kapsamında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz b) maddesinde ifade edilen amaçların sağlanması ve yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan sebeplerle işlenmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

Kişisel veri islenip islenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi kvkk@turksat.com.tr e-posta adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

https://www.turksat.com.tr/hakkimizda/KVKK-Aydinlatma-Yukumlulugu
A
10 yıl
Kasayı Açmadan Ön Alt Panelden Çekmeceli Hard Disk Değiştirebileceğim Kasa Önerisi
Bilgisayarın kasasını açmadan; ön panelin alt kısmından çekmeceli, çekmecelerden kolayca hard diskleri değiştirebileceğim (SSD ile uyumlu) bir kasa arıyorum.
Böyle bir kasa varmı? önerilerinizi bekliyorum.
A
10 yıl
Samsung 103SJ (ST1000DM005) İnceleme


A
12 yıl
Türkiye'ye Hızlı İnternette "Fatih" Lazım
Oecd "Bilgi İletişim Teknolojileri Görünüm Raporu" Yayınlandı.

Türkiye, OECD'nin "2010 Bilgi İletişim Teknolojileri Görünüm Raporu"nda geniş bant internet erişimine sahip hane halkları sıralamasında sonuncu ilan edildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD)'nın 2010 "Bilgi Teknolojisi Görünüm Raporu yayınlandı. Firma ve konutlarda yüksek hızlı internet erişiminin yaygınlaştığı belirtilen raporda, "Teknolojideki süratli gelişme bilgi, haber, çevrim içi mağazalar, sayısal içerik gibi ticari hizmetlerle bilgi, tescil, yönetimlerle etkileşime geçme, vergi ödemeleri, belediyecilik gibi kamusal hizmetlerin edinilebilirliğini artırdı, fiyatlarını düşürdü, kullanma kolaylığı getirdi ve taklit etme etkisiyle daha genç toplulukların davranışlarındaki değişme, tüm hane halklarını yüksek hızlı internete erişme ve bundan yararlanma konusunda teşvik etti" denildi.

-KORE'DE YÜZDE 93, TÜRKİYE'DE YÜZDE 2...-

Raporda İzlanda, İsveç, Norveç, Hollanda, Danimarka, Finlandiya ve Lüksemburg'da hane halklarının yüzde 70'ten, Kore'de yüzde 90'dan fazlasının yüksek hızlı internete sahip olduğu belirtildi ve şöyle denildi:

"Bu veriler birçok OECD hükümeti için hane halklarının kısa ve orta vadede tam ya da çoğunlukla yüksek hızlı internete bağlanması ve bundan yararlanması hedefi için oldukça cesaretlendirici. Kırsal ve uzak bölgeler ile yoksullar ve zor durumdaki gruplar içi bağlantı sağlanmasında özellikle yarar bulunuyor. Hızlar da artıyor ve kimi hükümetler tüm optik kablolu hane halkı bağlantılarını 100 megabit/saniyenin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Kimi ülkelerde hükümetler geniş bant erişimini Evrensel Hizmet Taahhüdü'nün bir parçası olarak ele alıyor. Ancak kimi ülkelerde hane halklarının yüzde 40'ından azının geniş bant erişimi bulunuyor: söz konusu ülkelerde kapsamın genişletilmesi ve erişimin artırılması için çok şey yapılması gerekiyor."

Raporda 2009 ya da erişilebilen verinin bulunduğu son yıl itibarıyla 30 OECD ülkesi hane halklarının genişbanta erişim sıralaması şöyle yer aldı: Kore (yüzde 93), İzlanda (yüzde 88), İsveç (yüzde 79), Norveç (yüzde 78), Hollanda (yüzde 77), Danimarka (yüzde 76), Finlandiya (yüzde 74), Lüksemburg (yüzde 70), İngiltere (yüzde 69), Almanya (yüzde 65), Kanada (yüzde 64), ABD (yüzde 62), İsviçre (yüzde 62), Belçika (yüzde 62), AB 15 (yüzde 60), Japonya (yüzde 59), Avusturya (yüzde 58), Fransa (yüzde 57), AB 27 (yüzde 54), İrlanda (yüzde 53), OECD ortalaması (yüzde 52), Avustralya (yüzde 51), İspanya (yüzde 50), Macaristan (yüzde 50), Polonya (yüzde 50), Çek Cumhuriyeti (yüzde 49), Portekiz (yüzde 46), Slovak Cumhuriyeti (yüzde 42), İtalya (yüzde 40), Yeni Zelanda (yüzde 33), Yunanistan (yüzde 33), Meksika (yüzde 10), Türkiye (yüzde 2).

Sıralamaya üç OECD ülkesi Şili, İsrail ve Slovenya alınmadı.

-TÜRKİYE'YE İŞSİZLİK UYARISI YİNELENDİ-

Raporun girişinde genel ekonomik durum ele alınırken OECD ekonomilerinin orta vadede karşılaştıkları ana zorlukların işsizlik ve genel bütçe açıkları olduğu belirtildi. Raporda, "2010 ortasında işsizlik oranları zirveye doğru yükselmeye başladı, fakat Avustralya, Kanada, Japonya ve Meksika hariç tüm OECD ülkelerinde, 2009 rakamlarıyla karşılaştırıldığında yüksek bulunuyordu. Yunanistan, İspanya ve Türkiye gibi kimi ülkelerde olağanüstü yüksek ve hala artıyor. En hafif ifadeyle işsizliğin sadece yavaş bir şekilde, orta vadede istikrara kavuşması ve düşmesi bekleniyor. İşsizlik OECD bölgesinde 2010'un ilk çeyreğinde, kamu finansmanı ve büyüme üzerindeki etkisini sürdürerek yüzde 8.7 dolayında sabit kaldı" denildi. OECD Bayram'da yayınlandığı Ekonomik Görünüm Raporu'nda da işsizlik oranının bu yıl yüzde 12, gelecek yıl yüzde 11,7 ve 2012'de yüzde 11 olacağını tahmin etmişti.

-TÜRKİYE'DE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÇEVRECİ DEĞİL-

Rapora göre hükümetler ekonomik toparlanma için sürdürülebilir yollara girişirken, bilgi-iletişim teknolojileri konusunda politikaları belirleyenler arasında çevre ve iklim değişikliği sorunu (yeşil bilgi-iletişim teknolojileri) giderek önem kazanıyor. Birkaç yıl önce "yeşil" bilgi-iletişim teknolojileri alanında ilk girişimler Japonya, Kore ve Danimarka'dan gelirken son yıllarda OECD ülkelerinin büyük çoğunluğu benzer girişimlere başladı. Raporda yanıt veren ülkelerin yarısından fazlası çevre ve bilgi-iletişim teknolojileri için politikaların artan önceliğine işaret etti. Yeşil politikaların bilgi-iletişim teknolojilerinin enerji tasarrufu ve çevre kirliliğinin azaltılmasında kullanımını teşvik ettiği belirtilen raporda, şöyle denildi:

"Genel olarak (yeşil elektroniğe) yüksek ya da orta öncelik veren ülkeler ulusal ICT (bilgi ve iletişim teknolojileri) gelişmişliğinde, örneğin geniş bant uygulamasında güçlü düzeylerde bulunmaktadır. Bu grup Japonya, Kore, Hollanda, Norveç, ABD ve Avustralya'yı içermektedir. Düşük öncelik gösteren ülkeler, diğer politikalara yüksek öncelik veren Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Meksika, Türkiye ve Mısır'ı kapsamaktadır. Ancak "ICT'de gelişmişlik', "yeşil ICT politikalarına' öncelik verilmesini belirleyen tek faktör değildir. Bu incelemeye göre Avusturya ve Kanada gibi ülkeler, ICT ve çevre konularına ilişkin özel ölçülere sahip olsalar da, yeşil ICT politikalarına öncelik vermemektedirler. Bu kısmen ekonomik toparlanmayla doğrudan ilgili diğer öncelik alanlarına bağlıdır. Genel olarak ulusal hükümetlerin çevre, enerji ve iklim değişikliği için sorumlu birimleri, ulusal çevre politikalarının gelişmesi için ICT makamlarıyla yakın biçimde çalışamamaktadır. OECD Konseyi, üye ülke hükümetlerinin bu boşluğu gidermelerini hedefleyen bir tavsiye kararı yayınlamıştır."

-ESKİYE GÖRE "ZİRVEDEKİ 250" ARASINDA DAHA ÇOK TÜRK FİRMASI VAR-

Rapora göre küreselleşme ve ICT sektöründeki yeniden yapılanma nedeniyle, Asya ve diğer bölgelerdeki Yükselen ekonomilerden firmaların zirveye oynayanlar arasına girdi. Raporda, "2009 itibarıyla zirvedeki 250 firmada daha önceki yıllara göre daha az ABD kökenli firma var ve Japonya, Fransa, İspanya, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre, Türkiye, İngiltere gibi Brezilya, Hindistan, Arjantin, Fas, Filipinler ve Katar'dan daha fazla firma bulunuyor" denildi.

Buna göre dünyadaki en büyük 250 ICT firması ülkelere göre şöyle dağılıyor: ABD (75 firma), Japonya (52), Çin Taipei (Tayvan) 18, Fransa (9), İngiltere, Kanada 7, Almanya, Brezilya, Hindistan, Kore, Hollanda (6), Çin, Hong-Kong (4), İspanya, İsveç, İsviçre (3), Türkiye, Güney Afrika, Singapur, Rusya, Meksika, İtalya, Belçika (2), Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bermuda, Kayman Adaları, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, Endonezya, İrlanda, Lüksemburg, Fas, Yeni Zelanda, Norveç, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, Suudi Arabistan (1), OECD (197).

-BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ PİYASASI VE HARCAMALAR-

Raporda gelişmiş OECD ülkelerinde (Fransa, İsveç, İngiltere, ABD) "bilgisayar" hizmetlerinin daha da büyük paya sahip olduğu belirtilirken "İş alanında ICT kullanımının düşük olması ve mobil ve diğer tüketici iletişim hizmetlerindeki hızlı büyümeden dolayı, Yunanistan, Meksika, Slovak Cumhuriyeti ve Türkiye'de iletişim hizmetlerinin payı ortalamadan oldukça yüksek, bilgisayar hizmetleri ve yazılım harcamaları ise ortalamadan bir hayli düşüktür" denildi.

-TÜRKİYE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİNDE İHRACATÇI, DİĞERLERİNDE İTHALATÇI-

2008 itibarıyla OECD ülkeleri arasında "tüketici elektroniği" alanında "ihracatçı" konumundaki ülkeler, net ihracatları itibarıyla Meksika, Japonya, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Kore, Türkiye ve Portekiz şeklinde sıralandı. Aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa gibi dev ekonomilerinde bulunduğu ülkeler ise "ithalatçı" kategorisinde yer aldı.

2008'de "iletişim hizmetleri" dışalım-satımında Türkiye "ihracatçı" konumunda yer aldı. Diğer "ihracatçılar" arasında ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda bulunuyor. Almanya, İspanya, İtalya, İrlanda, Kore ve Japonya gibi ülkeler de iletişim hizmetleri alanında "ithalatçı" durumunda yer aldı.

2008 itibarıyla Kore, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Macaristan "bilgisayar donanımı" ihracatçısı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu diğer OECD ülkeleri ise bilgisayar donanımı ithalatçısı.

Kore, Meksika, Finlandiya, Macaristan, İsveç, Çek Cumhuriyeti, "iletişim donanımı ihracatçısı" konumundayken, dünyanın en zenginleri dahil Türkiye ve diğer OECD ülkeleri "iletişim donanımı ithalatçısı" durumunda.

"Elektronik cihaz bileşenleri" alanında ise Türkiye ithalatçı bir ülke konumunu sürdürürken, bu alandaki OECD ihracatçıları, ABD, Japonya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Avusturya, İsviçre, Norveç şeklinde sıralandı.

"Ölçme ve hassas donanım" alanında Türkiye yine ithalatçı bir ülke konumunda, bu alandaki ihracat gelişmiş OECD ülkelerinin egemenliğinde olmayı sürdürüyor.

-BİLGİ-İLETİŞİMDE UZMANLAŞMA ARTIYOR, TÜRKİYE'DE UZMANLAŞMA AZ-

Küreselleşme ve uluslararası üretimde rasyonelleşmenin, Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde "uzmanlaşmayı" artıracağı tahminine yer verilen raporda, toplam mamul madde ihracatı içinde ICT ürünlerinin payının ülkeden ülkeye büyük değişiklikler gösterdiği belirtildi. Raporda, "2008 yılında ICT ürünleri Kore'nin mamul madde ihracatında yüzde 27 pay alırken, büyükten küçüğe Macaristan, Meksika, İrlanda, Slovak Cumhuriyeti, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti'nde yüzde 15 ile 25 arasında yer tuttu. İzlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Türkiye ve Norveç, ihracat için ICT ürünlerinde en az uzmanlaşan ülkeler oldu" denildi.

-ESKİ SOSYALİSTLER İHRACATTA ELEKTRONİĞE YÖNELDİ-

1996-2008 yılları arasında, Macaristan ihracat ürünleri arasında ICT ürünlerinin payını 5 kat artırdı. Aynı dönemde Meksika'nın ihracatı içinde bilgi iletişim teknolojisi ürünlerinin payı üçte bir oranında artarken, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Yunanistan gibi ülkeler de ihracatları içindeki elektronik ürün payında büyük artışlar sağladı. Türkiye'de ise bilgi-iletişim teknolojileriyle ürünlerinin ihracat içindeki payında söz konusu dönemde büyük değişiklik olmadı.

1996 yılında 478 milyon Dolar ICT ve ürünü ihracatı bulunan Türkiye, rakamı 2002'de 1 milyar 661 milyon dolara, 2008'de ise 2 milyar 619 milyon dolara çıkardı. Bu kalemdeki ihracatta yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 15.2 oldu. 1996 yılında 2 milyar 632 milyon Dolar, 2002'de 3 milyar 858 milyon Dolar ithalat yapan Türkiye'nin ithalatı, 2008 yılında ise 9 milyar 925 milyon dolara ulaştı. ICT ve ürünleri ithalatında bileşik yıllık büyüme yüzde 11.7 oldu.

-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ ŞİRKET BİRLEŞME VE ALMALARDA SONLARDA-

Raporun Türkiye'yi ilgilendiren diğer bölümlerinde de şu değerlendirmeler yapıldı:

-Türkiye ICT alanında sınır ötesi birleşme ve satın almalarda, birleşilen ve satın alınan şirket sayısı açısından en sonlarda yer aldı. 1999-2009 yılları arasında ICT alanında en fazla "birleşilen ya da satın alınan" şirket ABD'de bulundu. ABD'de 3065, İngiltere'de 1699, Almanya'da 1243, Çin'de 1124, İsrail'de 271, İrlanda'da 261, Rusya Federasyonu'nda 151, Macaristan'da 134, Tayland'da 105, Romanya'da 73, Bulgaristan'da 62, Şili'de 56, Ukrayna'da 51, Türkiye'de ise 45 adet şirketle birleşildi ya da bu şirketler satın alındı. Türkiye bu alandaki en tepedeki 50 ülke arasında 48'inci oldu.

-Türkiye ICT alanında "satın alan ya da birleşen" şirketlerin bulunduğu en tepedeki 50 şirket sıralamasında ise 45'inci oldu. ABD 3926, İngiltere 1354, Kanada 981, Almanya 799, İsrail 205, Meksika 69, Yunanistan 68, Birleşik Arap Emirlikleri 30, Macaristan 26, Mısır 24, Bulgaristan 14, Türkiye 12 "satın alan ya da birleşen şirket" ile listeye girdi.

-Ekonomide bilgi-işlem teknolojilerini yoğun olarak kullanan mesleklerin payı sıralamasında Türkiye Makedonya ile birlikte en kötü durumdaki ülkelerden biri oldu.

-IT'DE GENEL GÖRÜNÜM-

Raporun dünyanın değerlendirildiği genel bölümünde ise OECD'nin IT endüstrisindeki görünümden memnuniyet duyduğu belirtilirken, "Bilgi teknolojisi endüstrisi 2010 yılında yüzde 3-4 dolayında büyüme gösterdi, 2009'daki yüzde 6'lık büyümeye göre düşüş kaydetti. Büyümenin 2011'de yüzde 4'ü aşması bekleniyor ancak, kriz öncesi düzeylere dönmesi şu anda olası görünmüyor" denildi. Rapora göre OECD ülkelerindeki hükümetlerin ve iş dünyasının bilgi-iletişim teknolojisi alanındaki harcamaları önümüzdeki aylarda zayıf kalmayı sürdürecek, kısa vadede de yeni donanım ve yazılım yatırımları da olası görülmüyor. Yükselen piyasalarda iç tüketim dünyanın geri kalanındaki durgunluğu telafi ediyor. Örneğin Çin'de mobil gereçler ve telekomünikasyon hizmetleri harcamaları, üçüncü kuşak mobil hizmet ve donanımların sürüklemesiyle hızlandı.

-VİDEO OyunLARINA 50 MİLYAR DOLAR-

Rapora göre çevrimiçi sayısal içerik endüstrisindeki hızlı büyüme 2009'da da devam etti. Video Oyunu sanayi kabaca küresel kazancını 2005'ten bu yana ikiye katladı ve 2009'da 50 milyar doları aştı. Müzik ve film endüstrisinin internet üzerindeki iş fırsatları ile gelir düşüşlerini sınırlamak için daha yapması gerekenler bulunduğunu belirten OECD, büyümenin düşük oranlarda olmak üzere en çok çevrimiçi filmlerde görüldüğünü, bunu çevrimiçi Oyunlar, reklamcılık ve müziğin izlediğini yazdı. Rapora göre Arjantin yılda 47 bin ton, Brezilya 250 bin tondan fazla, Çin 2007 itibarıyla bilgisayarlar, televizyonlar ve cep telefonları dahil 1.7 milyon ton, Kenya 6 bin ton, Hindistan 19 bin tonu yeniden dönüşebilir olmak üzere 330 bin ton, Güney Afrika ise 50 bin tondan fazla "elektronik çöp" atıyor.

Rapor firmalar üretimlerini OECD içindeki düşük maliyetli ülkelere ve Asya ekonomilerine yönlendirdiklerini de ortaya koydu.(ANKA)


Kaynak :http://www.haberler.com/turkiye-ye-hizli-internette-fatih-lazim-2377070-haberi/
A
12 yıl
Sharkoon USB 3.0 Çift Sata Diskli Harici Kutu
http://forum.donanimhaber.com/m_35851485/mpage_1/f_/key_sharkoon//tm.htm#36581055

Bundan 3 ay önce USB 3.0 harici disk kutusu üreten sharkoon firması geçen hafta itibari yeni ürettiği USB 3.0 çift sata diskli kutusunu internet sitesinden tanıttı.http://www.imagebam.com/image/48cae868174322

http://www.imagebam.com/image/c081df68174324

http://www.imagebam.com/image/14a36f68174326
While others are still discussing over the new USB3.0 standard port, we are introducing another everyday terminal with two USB3.0 identical ports: the SATA QuickPort Duo USB3.0.

Like his brother, the SATA QuickPort Duo, two SATA Hard Drives could be inserted into the device: 2 x 2.5", 2 x 3.5", or 1 x 2.5" plus 1 x 3.5".

Connection to the PC, however, shall now be made exclusively through the devices rear side USB3.0 dual ports, in which every hard drive is assigned as an attachment (in the file manager two drives are indicated).

In conjunction with our USB3.0 Host Controller Card, you could immediately begin benefiting from the rapid pace USB3.0 - whereas others will still be discussing ...

Features:
• Provides the direct connection of two SATA HDDs to your PC
• Suitable for 2.5" and 3.5" SATA HDDs
• External interface: 2x USB3.0
• Premium workmanship
• Separate on/off buttons
• LEDs for power and HDD access
• Dimensions: 132 x 148 x 72 mm (L x W x H)

Package content:
• SATA QuickPort Duo USB3.0
• Power adapter
• 2x USB3.0 cable (length: 200 cm)
• Short manual


Kaynak :http://www.sharkoon.com/html/produkte/docking_stations/sata_quickport_duo_usb3/index_en.html?id=sqpdu3
A
13 yıl
Su'dan Elektrik Üretme
Malum Elektrik ve yakıt fiyatları günden güne artıyor. Fosil yakıtlar azalmakta ve bununla birlikte de insanoğlunun enerjiye olan ihtiyacı günden güne artmakta. Bundan dolayıda alternatif enerji kaynaklarına yönelim var. Rüzgar, Güneş vs...

Fakat alternatif enerji üretim cihazlarının maliyeti hala yüksek. ve bence en büyük sorunda elektriği depolamak.

Çok fazla konuşulmayan yada bilinmeyen su'dan elektrik üretimi nasıl yapılıyor. Benim bildiğim en yüksek güçteki enerji kaynağı hidrojen. Malum güneşteki yüksek ısı; hidrojenin yanması ile oluşuyor. Suyun kimyasal yapısında 2 Hidrojen 1 Oksijen bulunmakta. Sudaki hidrojen ve oksijen ayrıştırılarak alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Yaklaşık 1 sene önce Japonlar bir araba yapmışlarda internette okumuştum. Su, Deniz suyu ve hatta çay ile bile araba çalışmaktaydı. ve Su'dan elektrik üretiminde; Elektriği depolama gibi bir sorunda yok.

Bu sistem muhtemelen pahalıdır. Fakat teknolojisi geliştirilse, yaygınlaşsa vede ucuzlasa insanoğlu enerji sorununu sonsuza kadar çözecektir. Malum dünyanın 3/2'si su. ve geri dönüşü olan bir enerji kaynağı.

Su'dan elektrik üretimi hakkında bilgisi olan arkadaşlar bu konu hakkında bilgi verirlerse benim ve bu konuya merakı olan arkadaşlar için faydalı olacaktır.
A
13 yıl
1Gbit İnternet Test (Video)
A
13 yıl
Samsung Spinpoint F3 (500&1000) [İnceleme ve HD Tune değerleri]
A
13 yıl
Burkina Faso'da Kablosuz Günler (Afrika Ülkeleri Kadar Bile Olamadık)
Batı Afrika'nın küçük ülkelerinden Burkina Faso, ülke genelinde WiMAX ağı kurarak teknolojide ne kadar büyük olduğunu gösterdi.


https://store.donanimhaber.com/10/9d/67/109d67c5c1500fc801ecfd4a8e07339c.jpg

WiMAX altyapıları üzerine faaliyet gösteren Alvarion ile Burkina Faso Posta, İletişim ve Teknoloji Bakanlığı arasında atılan imza, ülkeyi WiMAX sinyalleriyle donatacak. İlk etapta başkent Ouagadougou'da denenen sistemin başarıya ulaşması üzerine, ülke yönetimi diğer şehirlerin de dahil edilmesi için firmayla yeni bir anlaşmaya imza attı.


https://store.donanimhaber.com/da/5b/25/da5b2591e5cbb0e588bc6e49f2ce7135.jpg


Haritada işaretli ülke yakında baştan başa WiMAX ile donanacak.

Şu sıralar ülkenin teknoloji altyapısını tamamen yenilemek için çalışan Bakan Noel Kabore, ülkeleri için doğru seçim olduğunu düşündükleri WiMAX ile herkesin geniş bant internet erişimine kavuşacağını ve VoIP teknolojisinden faydalanabileceğini belirtti. Sistemin kurulumu, başkent Ouagadougou'nun ardından diğer şehirler Fada N'Gourma, Kaya, Koudougou, Ouahigouya ve Ziniare ile devam edecek.
DH Mobil uygulaması ile devam edin.
DH Uygulaması
Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin.
DH App Store Uygulaması DH Google Play Store Uygulaması
Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.
DH Mobil Uygulaması
Yeni bir sürüme kadar uyarıyı gizle