{"HasError":false,"Message":"","Data":"\n\n
\n

Bu Mesaja Gelen Cevaplar

\n
\n
\nSen önce bi trafik kurallarını öğren öyle gel

Geçilen araç sürücülerinin uyması gereken kurallar:
Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı kara yollarında taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek,
Dörtten fazla şeritli veya bölünmüş kara yollarında bulunduğu şeridi izlemek ve hızını arttırmamak,
Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu kara yollarında yavaş gitme nedeni ile kendilerini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için araçlarını elverdiği oranda sağ kenara almak, yavaşlamak ve gerekiyorsa durmak,
Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak ve gerekiyorsa durmaktır.
Kurallara uygun bir şekilde öndeki aracın geçilmeye başlanması ile tekrar kendi şeridine tam olarak girinceye kadar alınan yola geçiş mesafesi, geçen süreye de geçiş süresi denilmektedir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Trafik ve İlkyardım Eğitimi 1-2 (Hazırlayan: Hasan YALÇIN)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).
\n \n
\n \n 0\n \n\n Guest-A8D122BA5\n | 3 ay\n
\n\n \n
\n\n
\n\n","HashErrorCode":0,"UnixTime":1582217952.0}