{"HasError":false,"Message":"","Data":"\n\n
\n

Bu Mesaja Gelen Cevaplar

\n
\n
\nAynı anda bir lisans bir önlisans mümkün. Ancak İTÜ bunu örgün programla ilgili olarak kısıtlamış. İTÜ için bu durum mümkün değil.
\n \n
\n \n 1\n \n\n Guest-B78D40FAA\n | 8 ay\n
\n\n \n
\n
\n
\nYÖK ,Yürütme Kurulunun 10/02/2016 tarihinde almış olduğu karar belli. Aynı anda örgün lisans ve örgün ön lisans okunabilir kararı var. İTÜ bunu nasıl olurda senato kararıyla kısıtlayabilir diye araştırma yaptım.

İTÜ ;

Kabul esasları ve kesin kayıtlar

MADDE 6 – (1) Üniversite fakültelerine ve bölümlerine girebilmek için, ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve lisans öğrenimiyle ilgili, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 45 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatın aradığı koşulları taşımak ve başka bir yükseköğretim kurumunun örgün ön lisans ve lisans programında kayıtlı olmamak gerekir.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin, fakülte ve bölümlere 2547 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca kesin kayıt yaptırabilmesi için Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslarda yer alan koşulları taşıması ve başka bir yükseköğretim kurumunun örgün ön lisans ve lisans programında kayıtlı olmaması gerekir.

Bunu okur okumaz aynı senin gibi düşündüm. Ancak burada ve kelimesi kafamı karıştırdı. Veya değil ve kullanılıyor. Yani şu anlam da çıkıyor ; Eğer siz başka bir yüksek öğretim kurumunda aynı anda lisans ve ön lisans okuyorsanız üçüncü olarak İTÜ'ye zaten kayıt olamazsınız.

< Resime gitmek için tıklayın >
\n \n
\n \n 0\n \n\n _A_L_İ_\n | 7 ay\n
\n\n \n
\n\n
\n\n","HashErrorCode":0,"UnixTime":1582268873.0}